Przerób metali

Przyjmowane przez nas elementy bywają często bardzo duże i konieczne jest dostosowanie ich do potrzeb podmiotów skupujących, w tym hut czy firm podobnego rodzaju, jak i do dalszego magazynowania. W tym celu dokonujemy przerobu złomu z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu. Do obróbki surowca stosujemy, zatem, prasonożyce czy palniki, a także często i cięższe urządzenia i pojazdy, które umożliwiają nam prawidłowe przeprowadzanie prac.

 

przerób metali

 

Takie działania mają na celu nie tylko uzyskanie zarobku. To także wyraz troski o środowisko, które jest już nadmiernie eksploatowane i obciążane odpadami rozkładającymi się nierzadko nawet po kilkaset lat. Prawidłowe klasyfikowanie złomu, jego segregowanie i przerabianie pozwala odzyskać z odpadów maksymalną ilość surowca, który nie będzie w sposób niekontrolowany zanieczyszczał przyrody, a zostanie, w procesie recyklingu, wykorzystany ponownie. Cykl ten pozostaje przy tym otwarty: przerobione metale stają się surowcem produkcyjnym, z którego powstają nowe narzędzia, przedmioty i elementy instalacyjne. Po ich wyeksploatowaniu będą mogły ponownie trafić do recyklingu, stanowiąc pełnowartościowy materiał. Przerób metalu pozwala też odzyskać najbardziej wartościowe z punktu widzenia gospodarki surowce wtórne.

 

Pragniemy w tym miejscu także zaznaczyć, że do przerobu przekazywany może być tylko złom bez zanieczyszczeń niebezpiecznych. Nie przyjmujemy, zatem, wszelkiego rodzaju niewybuchów czy elementów instalacji radioaktywnych. Szanujemy bezpieczeństwo swoje oraz naszych Klientów!